Ihmisiä kaupungissa

L&T:n vuosi 2023

Kiertotalouden toiminnanjohtaja

Teemme kiertotaloudesta totta

Vihreän siirtymän edistäminen on koko ajan tärkeämpää ja kiertotalouden merkitys ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnassa entistä kriittisempi. L&T tukee laajasti vihreän siirtymän uudistuksia ja omilla liiketoimintaratkaisuillaan vie niitä käytäntöön. Me autamme asiakkaitamme toteuttamaan vastuullisuustavoitteitaan matkalla kohti kestävämpää huomista.

Lue, miten L&T teki kiertotaloudesta totta vuonna 2023.

Vuoden 2023 raporttikokonaisuus

Eero Hautaniemi

”Kestävyysteemat nähdään
asiakasyrityksissämme aiempaa
strategisempina ja yritykset
tunnistavat oman roolinsa
vihreän siirtymän edistämisessä. ”

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon hidastamiseen tarvitaan kiertotaloustekoja yhteiskunnalta sekä yrityksiltä ja tämä tarjoaa L&T:n liiketoiminnalle useita mahdollisuuksia kasvuun. Vuoden aikana käymissäni keskusteluissa asiakkaidemme kanssa viesti oli selkeä – kestävyysteemat nähdään asiakasyrityksissämme aiempaa strategisempina ja yritykset tunnistavat oman roolinsa vihreän siirtymän edistämisessä.

Teimme L&T:llä loppuvuodesta EU:n kestävyysraportointidirektiivin mukaisen kaksoisolennaisuustarkastelun. Myös siinä L&T:n rooli kertotalouden edelläkävijänä korostui niin ulkoisten kuin sisäisten sidosryhmien keskuudessa. Tälle perustalle on rakennettu myös päivitetty strategiamme, jonka L&T:n hallitus hyväksyi lokakuussa. Päivitetyn strategian mukaisesti yhtiön Ympäristöpalvelut- ja Teollisuuspalvelut-toimialat hakevat uutta kasvua erityisesti panostamalla materiaalien kiertotalouteen liittyviin liiketoimintaratkaisuihin.

Strategian ytimessä ovat uudet ratkaisut jätteiden kierrätysasteen nostamiseksi ja materiaaliarvon kasvattamiseksi sekä rakennetun ympäristön ennallistaminen. Kasvua haetaan liiketoimintoja kehittämällä sekä mahdollisesti täydentävillä yritysostoilla.

 

Lue toimitusjohtajan katsaus

Avainlukuja 2023

Vuonna 2023 taloudellisessa ympäristössä oli epävarmuutta Suomen ja Ruotsin markkinoilla ja suhdannenäkymät heikkenivät vuoden loppua kohden. Tuotantokustannusten nousu vaikutti yhtiön kaikkiin toimialoihin, samoin Suomessa loppukeväästä toteutuneet työmarkkinaratkaisut kertaerineen. Teollisuuspalveluissa kysyntä oli vahvaa läpi vuoden kaikissa palvelulinjoissa.

Strategiaprosessin aikana erityisesti ympäristörakentamiseen kytkeytyvä ennallistaminen nousi esiin mielenkiintoisena kasvualueena ja palvelulinjassa toteutettiin useita vaativia teollisia ennallistamishankkeita vuonna 2023. Yleisen taloudellisen toimeliaisuuden hidastuminen laski jätevolyymeja sekä kierrätysraaka-aineiden hintoja vuonna 2023.

Lassila & Tikanojan liikevaihto vuonna 2023 802,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 oikaistu liikevoitto oli 39,0 miljoonaa euroa.

Liikevaihto
Liikevaihto 802,1 M€
Oikaistu liikevoitto
Oikaistu liikevoitto 39,0 M€
Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen
Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen 50,9 M€
Osinko/osake
Osinko/osake 0,49 EUR
Henkilöstömäärä
Henkilöstömäärä 8 160
Henkilöstön suositteluaste
Henkilöstön suositteluaste (eNPS) 21
Hiilikädenjälki
Hiilikädenjälki -457,2 MCO2-ekv.
Oman toiminnan päästöt
Hiilijalanjälki 31 210 tCO2-ekv.
Liikevaihto 802,1 M€Oikaistu liikevoitto 39,0 M€Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen 50,9 M€Osinko/osake 0,49 EURHenkilöstömäärä 8 160Henkilöstön suositteluaste (eNPS) 21Hiilikädenjälki -457,2 MCO2-ekv.Hiilijalanjälki 31 210 tCO2-ekv.

Katsaus toimialoihin

L&T on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Konserni toimii kiertotalous- ja kiinteistöliiketoiminnoissa. Kaikki L&T:n liiketoiminnot rakentavat tulevaisuuden kestävää kasvua kestävään kehitykseen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin pohjaten.

Lue lisää taloudellisesta katsauksesta

Nostoja L&T:n vuodesta 2023

Kiertotalouden toiminnanjohtaja

Maailma on muuttunut pysyvästi ja viimeistään nyt meidän kaikkien on ryhdyttävä ajattelemaan ja toimimaan toisin – siten, että varmistamme kestävän huomisen. Toiset ovat kiertotalouden ajatusjohtajia tai asiantuntijoita. Toiset käärivät hihat ja tekevät kiertotaloutta käytännössä. Me teemme molempia.

 

L&T on kiertotalouden toiminnanjohtaja – asiantuntija, joka vie isot ajatukset käytäntöön asti yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Vastuullisuustyötämme ohjaa vuonna 2022 uudistettu vastuullisuusohjelma, jonka painopisteet ovat ympäristö, henkilösto ja hallinto. Painopisteille on asetettu sekä lyhyen että pitkän aikavälin mitattavia ja seurattavia tavoitteita.

Vastuullisuus on jokapäiväistä työtämme

Vastuullinen toimintatapa kuuluu erottamattomasti L&T:n strategiaan, liiketoimintaan ja jokapäiväiseen työhön. Arvioimme vastuullisuustyömme edistymistä erilaisilla mittareilla.

Lue lisää

Tiekartta ohjaa Valmet Automotivea kohti kiertotalouden huippua

Kun autotehdas pyrkii kiertotalouden huipulle, siihen tarvitaan selvät askelmerkit. Kiertotalouden tiekartta on suunnitelma, jonka avulla yritys pääsee kiertotaloustavoitteisiinsa järjestelmällisesti ja askel askeleelta – ikään kuin tehtävälista, joka sisältää kaikki tarvittavat kehitystoimenpiteet aikataulutettuna, priorisoituna ja vastuutettuna.

 

”Ulkopuolinen perspektiivi ja laaja osaaminen ovat ilman muuta niitä lisäarvoja, joita L&T meille tuo, sillä jätehuolto ei ole meidän liiketoimintamme ydinaluetta. Lisäksi arvoa tuo systematiikka siinä, miten tiekartta toteutettiin. Me olemme kiinni operatiivisessa toiminnassamme, ja kun joku katsoo ongelmatilannetta toisesta vinkkelistä, siihen voi löytyä tuoreita ratkaisuja”, sanoo kestävän kehityksen johtaja Jaana Hänninen Valmet Automotivelta.

Lue lisää

Autamme Starkia kiertotaloustavoitteiden saavuttamisessa

L&T pilotoi vuonna 2023 Starkin ja SRV:n REWOODin kanssa hanketta, jossa rakennustyömailta kerätään käyttämättä jäänyttä tai väliaikaisessa käytössä ollutta puutavaraa. L&T toimittaa kerätyn puun ja toimittaa sen Starkin yksikköön Martinlaaksoon, mistä se myydään uudelleen sopiviin kohteisiin.

 

Stark Suomen vastuullisuusjohtaja Anne Koskinen kertoo, että Starkilla ollaan avoimia kaikenlaiselle kierrätysyhteistyölle. Hän pitää erittäin tärkeänä toimia vastuullisten kumppanien kanssa, jotka edistävät aktiivisesti kestävää kehitystä.

 

”Me emme yksin pysty näin isoa muutosta tekemään, vaan tarvitsemme siihen laajasti myös koko arvoketjuamme ja kaikkia sidosryhmiämme. Meille on merkityksellistä, että saamme L&T:n kiertotalousosaamisen sekä kierrätyksen ja lajittelun palvelut käyttöömme ja voimme edistää jätehuoltoamme kestävän kehityksen suuntaan. Meillä on siinä hyvä ja luotettava kumppani”, Koskinen sanoo.

Lue lisää

Meyer Turun tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä

Meyer Turku aloitti keväällä 2023 yhteistyön Lassila & Tikanojan energiapalvelujen kanssa. Yhteistyön avulla Turun telakka tavoittelee energiatehokkuussopimuksen mukaista 7,5 %:n energiansäästöä vuoden 2025 loppuun mennessä.

 

”Olemme jo aiemmin lisänneet uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksessamme. L&T:n kanssa aloitetun yhteistyön tarkoituksena on pienentää telakan kasvihuonekaasupäästöjä ja käyttökustannuksia kehittämällä energiatehokkuutta”, sanoo Meyerin Head of Infrastructure and Services Toni Sainio.

Lue lisää

Strategia

Lassila & Tikanoja on luomassa ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjuntaan ja edistämässä korjausliikettä kestävään talouteen. Teemme kiertotaloudesta totta ja autamme asiakkaitamme heidän vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa. ”Kiertotalouden toiminnanjohtaja”-strategia ohjaa toimintaamme strategiakaudella 2022–2026.

Lue lisää

eMue2UANlQA
Lassila & Tikanoja Kiertoradalta kiertotalouteen -video

Lassila & Tikanojan vuosikertomus vuodelta 2023 sisältää taloudellisen katsauksen mukaan lukien hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportin. 

 

Lassila & Tikanoja julkaisee taloudellisen katsauksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti tilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. XBTML-tiedosto löytyy L&T:n verkkosivujen sijoittajat-osiosta.