Maisema Kiertotalouden toiminnanjohtaja

Vuosikertomus 2020

Kiertotalouden toiminnanjohtaja

Lassila & Tikanojan vuosikertomus vuodelta 2020 koostuu Vuosikatsaus- ja Taloudellinen katsaus -osioista. Vuosikatsaus 2020 -osio pitää sisällään liiketoiminnan tärkeimmät asiat vuodelta 2020 ja GRI-standardien mukaisen vastuullisuusraportin. Taloudellinen katsaus 2020 sisältää hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

 

Lassila & Tikanoja julkaisee taloudellisen katsauksen ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti tilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. XBTML-tiedosto löytyy L&T:n verkkosivujen sijoittajat-osiosta.

Eero Hautaniemi

”Kulunut vuosi
on osoittanut, että kykenemme
toimimaan tehokkaasti
vaikeissakin olosuhteissa.”

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus

Koronaviruspandemian kaltaiset poikkeustilanteet ovat yrityksille todellinen mittari. Poikkeusoloissa menestyvät ne, jotka kykenevät nopeasti reagoimaan muutokseen. Kyse ei ole pelkästään riskienhallinnasta ja sopeutumisesta vaan myös siitä, miten kyetään rakentamaan kilpailuetua täysin ennakoimattomassa, uudessa tilanteessa.

Tässä me onnistuimme hyvin. Tiimit Lassila & Tikanojan kaikilla tasoilla kykenivät sopeuttamaan toimintansa muuttuneeseen tilanteeseen.

Lue lisää vuosikatsauksesta

Avainlukuja 2020

Koronaviruspandemia vaikutti negatiivisesti kaikkiin liiketoimintoihin. Palveluiden kysyntä oli vaikeasti ennustettavaa ja erityisesti erikseen tilattavissa palveluissa volyymit olivat selvästi vertailukautta pienemmät koko vuoden. Toimialakohtaiset vaihtelut olivat kuitenkin suuria.

Lassila & Tikanojan liikevaihto vuonna 2020 oli 751,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 oikaistu liikevoitto oli 39,0 miljoonaa euroa, mitä voidaan pitää varsin tyydyttävänä huomioiden kuluneen vuoden poikkeuksellisuus.

Lue lisää vuosikertomuksesta

Liikevaihto
Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain 2020
Liikevoitto-%
Liikevoitto 3,8 %
Käyttöpääoma
Käyttöpääoma -33,9 MEUR
Osinko/osake
Osinko/osake 0,40 EUR
Henkilöstömäärä
Henkilöstömäärä 8 139
Henkilöstön suositteluaste
Henkilöstön suositteluaste 82 %
Hiilikädenjälki
Hiilikädenjälki -1,2 miljoonaa co2 tonnia (ekv.)
Hiilijalanjälki
Hiilijalanjälki
Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain 2020Liikevoitto 3,8 %Käyttöpääoma -33,9 MEUROsinko/osake 0,40 EURHenkilöstömäärä 8 139Henkilöstön suositteluaste 82 %Hiilikädenjälki -1,2 miljoonaa co2 tonnia (ekv.)Hiilijalanjälki

Lue lisää vuosikertomuksesta

Kiertotalouden toiminnanjohtaja

Maailma on muuttunut pysyvästi ja viimeistään nyt meidän kaikkien on ryhdyttävä ajattelemaan ja toimimaan toisin – siten, että varmistamme kestävän huomisen. Toiset ovat kiertotalouden ajatusjohtajia tai asiantuntijoita. Toiset käärivät hihat ja tekevät kiertotaloutta käytännössä. Me teemme molempia.

L&T on kiertotalouden toiminnanjohtaja – asiantuntija, joka vie isot ajatukset käytäntöön asti yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.

Vastuullista kumppanuutta

Lassila & Tikanoja on yksi Keskon strategisista vastuullisuuskumppaneista muun muassa jätehuollossa, kiertotaloudessa ja siivouspalveluissa. Laaja-alaiseen kumppanuuteen kuuluu satoja K-ryhmän toimipaikkoja.

 

”Yhteistyössä kohtaa kaksi oman alansa ykköstä. L&T:llä on puitteet, osaaminen ja ammattitaito ja lisäksi vielä tahto kehittää yhteistyötä jatkuvasti”, sanoo Keskon päivittäistavarakaupan ympäristöpäällikkö Hanna Lehmuskoski.

Lue lisää

Strategia

L&T päivitti strategiansa vuonna 2019 kaudelle 2019–2024. Strategia osuu ajankohtaan, jossa on ratkaistavana isoja kysymyksiä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kestävään talouteen liittyen. Tehtävänämme on tehdä kiertotaloudesta totta ja auttaa asiakkaitamme heidän vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa.

Kaikki liiketoimintomme rakentavat tulevaisuuden kestävää kasvua kiertotalouteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin pohjaten.

Lue lisää vuosikertomuksesta

Lassila & Tikanojan strategiapuu - teemme kiertotaloudesta totta

Katsaus toimialoihin

Vuonna 2020 jouduimme sopeuttamaan palvelutuotantoamme jatkuvasti muuttuvaan tilanteeseen. Asiakastarpeiden ennakoiminen edellytti meiltä aktiivista toimintaa, missä onnistuimme olosuhteisiin nähden hyvin. Kehitimme uusia palveluratkaisuja asiakkaiden hygieniaturvallisuuden parantamiseksi, millä kyettiin kompensoimaan palveluvolyymien laskua.

Lue lisää vuosikatsauksesta

Lassila & Tikanoja Kiertoradalta kiertotalouteen -video

Vastuullisuus

Lassila & Tikanojan strategiassa vastuullisuus on entistäkin vahvemmin toimintamme keskiössä. Pitkän aikavälin tavoitteemme ovat yhdistelmä vastuullisuustavoitteita sekä taloudellisia tavoitteita. Vastuullinen toimintatapa kuuluu erottamattomasti L&T:n strategiaan, liiketoimintaan ja jokapäiväiseen työhön.

Lue lisää vuosikatsauksesta

Vuoden 2020 raporttikokonaisuus