Maisema Kiertotalouden toiminnanjohtaja

L&T:n vuosi 2022

Kiertotalouden toiminnanjohtaja

Teemme kiertotaloudesta totta

Vihreän siirtymän edistäminen on koko ajan tärkeämpää ja kiertotalouden merkitys ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnassa entistä kriittisempi. L&T toimii vihreän siirtymän ytimessä ja auttaa myös asiakkaita heidän kestävyystyössään.

Lue, miten L&T teki kiertotaloudesta totta vuonna 2022. 

Eero Hautaniemi

”Teemme yhteiskunnan
kannalta merkittävää työtä,
kun autamme asiakkaitamme
heidän kestävyystyössään.”

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2022 liiketoimintaolosuhteet olivat historiallisen haastavat: Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen seurauksena polttonesteiden kallistuminen, energiakriisi ja kustannusinflaatio; kaksi koronavirusaaltoa, kaksi runsaslumista talvea ja työvoimapula. Vaikeat ja poikkeukselliset olosuhteet näkyivät tuloksissa ja mittareissa ja heijastuivat erityisesti kiinteistöpalvelusektorin tuloksiin ja toimintaan Suomessa ja Ruotsissa. Sen sijaan kiertotalousliiketoiminnat onnistuivat vaikeissa olosuhteissa saavuttamaan hyvän tuloksen niin kasvun kuin kannattavuudenkin osalta.

Vaikka sodan aiheuttama energiakriisi ja laajat markkinahäiriöt veivät politiikan fokuksen lyhyen aikajänteen toimintaympäristön varmistamiseen, vihreän siirtymän alueella otettiin isoja kehitysaskeleita.  Yritysten rooli kestävyyshaasteiden korjaamisessa on entistä suurempi.  Tämä on arvokas viesti meidänkaltaisellemme yritykselle, jonka strategia ja missio rakentuvat vihreän siirtymän ympärille. Kiertotalouden merkitys niin ilmastonmuutoksen kuin luontokadon torjuntaan on entistä kriittisempi.

 

Lue toimitusjohtajan katsaus

Avainlukuja 2022

Kolmas koronaepidemiavuosi oli L&T:llä aiempia vuosia hankalampi. Henkilöstön sairastavuus nousi tammi-maaliskuussa selvästi ja uudelleen loka-joulukuussa. Polttoaineiden kallistuminen käynnisti yleisemmin hintatason nousun muissakin hyödykkeissä ja palveluissa, ja lisäksi työvoiman saatavuushaasteet vaikeuttivat tuotannon suunnittelua.

Lassila & Tikanojan liikevaihto vuonna 2022 oli 844,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 oikaistu liikevoitto oli 42,9 miljoonaa euroa.

Liikevaihto
Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain 2022
Liikevoitto-%F
Liikevoitto 5,1 %
Käyttöpääoma
Käyttöpääoma -37,5 MEUR
Osinko/osake
Osinko/osake 0,47 EUR
Henkilöstömäärä
Henkilöstömäärä 8 371
Henkilöstön suositteluaste
Henkilöstön suositteluaste (eNPS) 24
Hiilikädenjälki
Hiilikädenjälki 534,5 milj. kgCO2 (ekv.)
Oman toiminnan päästöt
Oman toiminnan päästöt 646 gCO2 (ekv.) ajokilometriä kohden
Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain 2022Liikevoitto 5,1 %Käyttöpääoma -37,5 MEUROsinko/osake 0,47 EURHenkilöstömäärä 8 371Henkilöstön suositteluaste (eNPS) 24Hiilikädenjälki 534,5 milj. kgCO2 (ekv.)Oman toiminnan päästöt 646 gCO2 (ekv.) ajokilometriä kohden

Katsaus toimialoihin

L&T on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Konserni toimii kiertotalous- ja kiinteistöliiketoiminnoissa. Kaikki L&T:n liiketoiminnot rakentavat tulevaisuuden kestävää kasvua kiertotalouteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin pohjaten.

Lue lisää taloudellisesta katsauksesta

Nostoja L&T:n vuodesta 2022

Otimme käyttöön vastuullisuustavoitteisiin sidotun viitekehyksen

Otimme keväällä 2022 käyttöön vastuullisuustavoitteisiin sidotun rahoituksellisen viitekehyksen yhtenä ensimmäisistä yrityksistä Suomessa. Laina on sidottu kahden vastuullisuustavoitteen saavuttamiseen: yhtiön oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekä alihankkijoiden polttoaineen käytön vähentämiseen kuljetuksessa.

Teimme sopimuksen kuluttajapakkausmuovien kierrätyksestä

Suomen Pakkaustuottajat Oy ja Lassila & Tikanoja solmivat loppuvuodesta 2022 sopimuksen kuluttajapakkausmuovien kierrätyksestä. Sopimus kattaa noin 20 000 tonnia Suomessa kerättyjä kuluttajapakkausmuoveja, ja määrä vastaa noin puolta Suomessa vuosittain kerätyistä pakkausmuoveista. Sopimus tuli voimaan vuoden 2023 alusta.

Panostimme omien kiinteistöjen energiatehokkuuteen

Vuonna energianhinnat nousivat ja myös L&T:llä kiinnitettiin erityistä huomiota ennakoiviin energiansäästötoimenpiteisiin, joilla haluttiin osallistua yhteisiin energiansäästötalkoisiin ja sitä kautta pienentää sähkön kysyntähuippuja. Toimenpiteiden ansiosta L&T:n kiinteistöjen energiankulutus laski vuonna 2022 6 % vuoden 2021 kulutuksesta. Vuoden toisella puoliskolla sähkön energiankulutus laski edellisvuoteen verrattuna jopa 10 %.

Asetimme päästötavoitteet kuljetusalihankinnalle

Keväällä 2022 asetimme toiminnallemme erilliset kuljetusalihankintoja koskevat päästötavoitteet. Tavoitteenamme on vähentää alihankinnasta syntyviä kuljetus- ja konetyöpäästöjä 30 % vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoite koskee alihankkijoita, jotka tekevät L&T:lle esimerkiksi lumenaurausta, raaka-ainekuljetuksia tai maanrakennuskuljetuksia ja -työtä.

Kalustomme täydentyi sähköisellä jäteautolla

Kiertotalouden johtavana toimijana tahdomme olla edelläkävijä liikenteen päästöttömien ratkaisujen käyttöönotossa ja kokeilla ennakkoluulottomasti uusia teknologioita. Otimme vuonna 2022 käyttöön ensimmäisen sähköllä toimivan jäteautomme.

Hillitsimme luontokatoa niityttämällä

Autoimme asiakkaitamme tekemään konkreettisiä tekoja luonnon monimuotoisuuden eteen tarjoamalla luontopalveluja. Muutimme vuoden aikana muun muassa 8 200 m2 asiakkaidemme nurmialueita niityiksi ja tarjosimme siten laskeutumispaikan pölyttäville pörriäisille ja edistimme suomalaisen luonnon säilymistä.

Työllistimme erityisryhmiä ja sotaa pakenevia

Osallistuimme Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja StaffPoint-konsernin käynnistämään Työstä turvaa -hankkeeseen, jonka avulla tarjosimme työtä Ukrainasta sotaa paenneille ihmisille. Lisäksi otimme osaa IKUT-hankkeeseen, jonka kautta tarjottiin työllistymisapua ihmiskaupan uhreiksi joutuneille ja muille haavoittuvassa asemassa oleville.

Päivitimme vastuullisuusohjelmamme

Päivitoimme vastuullisuusohjelmamme vastaamaan vahvemmin missiotamme kiertotalouden toiminnanjohtajuudesta. Uudistettu vastuullisuusohjelma koostuu kolmesta painopisteestä: ympäristö, ihmiset ja hallinto. Uuden ohjelman myötä syvennämme entisestään vastuullisuustyötämme toimitusketjussa, ja kokonaan uutena kokonaisuutena ohjelmaan lisättiin luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Kiertotalouden toiminnanjohtaja

Maailma on muuttunut pysyvästi ja viimeistään nyt meidän kaikkien on ryhdyttävä ajattelemaan ja toimimaan toisin – siten, että varmistamme kestävän huomisen. Toiset ovat kiertotalouden ajatusjohtajia tai asiantuntijoita. Toiset käärivät hihat ja tekevät kiertotaloutta käytännössä. Me teemme molempia.

L&T on kiertotalouden toiminnanjohtaja – asiantuntija, joka vie isot ajatukset käytäntöön asti yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.

Vastuullisuus on jokapäiväistä työtämme

Vastuullinen toimintatapa kuuluu erottamattomasti L&T:n strategiaan, liiketoimintaan ja jokapäiväiseen työhön. Arvioimme vastuullisuustyömme edistymistä erilaisilla mittareilla.

Lue lisää

Tavoitteenamme on monimuotoinen, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Monimuotoisen ja yhdenvertaisen työyhteisön tietoinen rakentaminen on yksi isoimmista voimavaroistamme. Kehitämme kulttuuriamme ja toimintatapaamme siten, että eritaustaisten työntekijöiden olisi entistä helpompaa tulla meille töihin, viihtyä osana työyhteisöämme ja olla työn kautta osa yhteiskuntaa. Tavoitteenamme on lisätä tietoutta yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta ja mahdollistaa reilu ja hyvä työelämä meille kaikille.

Lue lisää monimuotoisesta työyhteisöstämme

Vastuullista kumppanuutta

Yritysten vastuullisuus ja kestävä kehitys edellyttävät entistä tiiviimpää yhdessä tekemistä. L&T ja Neste ovat pitkään tehneet monipuolista yhteistyötä, joka on vuosien saatossa kehittynyt strategiseksi kumppanuudeksi.

 

”Etsimme keinoja, joilla kumpikin osapuoli pystyy toimimaan entistä vastuullisemmin ja pienemmällä hiilijalanjäljellä”, sanoo Neste Marketing & Services -liiketoiminnan asemaverkostostosta vastaava johtaja Katri Taskinen.

Lue lisää L&T:n ja Nesteen yhteistyöstä

Strategia

Lassila & Tikanoja on luomassa ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjuntaan ja edistämässä korjausliikettä kestävään talouteen. Teemme kiertotaloudesta totta ja autamme asiakkaitamme heidän vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa. ”Kiertotalouden toiminnanjohtaja”-strategia ohjaa toimintaamme strategiakaudella 2022–2026.

Lue lisää

eMue2UANlQA
Lassila & Tikanoja Kiertoradalta kiertotalouteen -video

Vuoden 2022 raporttikokonaisuus

Lassila & Tikanojan vuosikertomus vuodelta 2022 koostuu Vuosikatsaus- ja Taloudellinen katsaus -osioista. Vuosikatsaus 2022 -osio pitää sisällään liiketoiminnan tärkeimmät asiat vuodelta 2022 ja GRI-standardien mukaisen vastuullisuusraportin. Taloudellinen katsaus 2022 sisältää hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

 

Lassila & Tikanoja julkaisee taloudellisen katsauksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti tilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. XBTML-tiedosto löytyy L&T:n verkkosivujen sijoittajat-osiosta.