Maisema Kiertotalouden toiminnanjohtaja

Vuosikertomus 2021

Kiertotalouden toiminnanjohtaja

Lassila & Tikanojan vuosikertomus vuodelta 2021 koostuu Vuosikatsaus- ja Taloudellinen katsaus -osioista. Vuosikatsaus 2021 -osio pitää sisällään liiketoiminnan tärkeimmät asiat vuodelta 2021 ja GRI-standardien mukaisen vastuullisuusraportin. Taloudellinen katsaus 2021 sisältää hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

 

Lassila & Tikanoja julkaisee taloudellisen katsauksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti tilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. XBTML-tiedosto löytyy L&T:n verkkosivujen sijoittajat-osiosta.

Eero Hautaniemi

Kiertotalouden rooli
ilmastonmuutoksen ja
luontokadon torju
misessa
on entistä kriittisempi.

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2021 oli vielä vahvasti koronaviruspandemian sävyttämä ja toimintaympäristössämme oli runsaasti epävarmuustekijöitä. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta saavutimme useimmat ei-taloudelliset tavoitteemme ja liikevaihtomme kasvoi 8 prosenttia, mihin voimme olla varsin tyytyväisiä. Kaikki liiketoiminnat kasvoivat orgaanisesti. Kasvuamme vauhditti myös kolme strategiamme mukaista yritysostoa, joilla vahvistimme markkina-asemaamme kyseisissä segmenteissä.

Tarkastelimme vuoden 2021 aikana strategiaamme toimintaympäristön muutosten kautta. Käynnissä oleva vihreä siirtymä tukee vahvasti liiketoimintaamme. Kiertotalous ja sitä tukevat vastuulliset liiketoimintaratkaisut ovat entistäkin vahvemmin Lassila & Tikanojan strategian keskiössä.  

Lue toimitusjohtajan katsaus

Avainlukuja 2021

Vuonna 2021 koronaviruspandemia vaikutti edelleen toimintaamme ja toimintaympäristössä oli runsaasti epävarmuustekijöitä. Lassila & Tikanojan palveluiden kysyntä alkoi elpyä toisella vuosineljänneksellä ja kehitys jatkui vahvana toisella vuosipuoliskolla. Polttoaineiden voimakas hinnannousu ja paheneva työvoimapula kasvattivat palvelutuotannon kustannuksia.

Lassila & Tikanojan liikevaihto vuonna 2021 oli 812,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 oikaistu liikevoitto oli 42,4 miljoonaa euroa.

Lue lisää vuosikertomuksesta

Liikevaihto
Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain 2020
Liikevoitto-%
Liikevoitto 5,2 %
Käyttöpääoma
Käyttöpääoma -46,4 MEUR
Osinko/osake
Osinko/osake 0,46 EUR
Henkilöstömäärä
Henkilöstömäärä 8 171
Henkilöstön suositteluaste
Henkilöstön suositteluaste 82 %
Hiilikädenjälki
Hiilikädenjälki -1,1 miljoonaa co2 tonnia (ekv.)
Hiilijalanjälki
Hiilijalanjälki 37,8 tuhatta co2-tonnia
Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain 2020Liikevoitto 5,2 %Käyttöpääoma -46,4 MEUROsinko/osake 0,46 EURHenkilöstömäärä 8 171Henkilöstön suositteluaste 82 %Hiilikädenjälki -1,1 miljoonaa co2 tonnia (ekv.)Hiilijalanjälki 37,8 tuhatta co2-tonnia

Lue lisää vuosikertomuksesta

Kiertotalouden toiminnanjohtaja

Maailma on muuttunut pysyvästi ja viimeistään nyt meidän kaikkien on ryhdyttävä ajattelemaan ja toimimaan toisin – siten, että varmistamme kestävän huomisen. Toiset ovat kiertotalouden ajatusjohtajia tai asiantuntijoita. Toiset käärivät hihat ja tekevät kiertotaloutta käytännössä. Me teemme molempia.

L&T on kiertotalouden toiminnanjohtaja – asiantuntija, joka vie isot ajatukset käytäntöön asti yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.

Palveluistamme 56 prosenttia voidaan linkittää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

L&T on suorittanut EU-taksonomiaan liittyvän tarkastelun ja sen perusteella arvioinut, että merkittävä osa liiketoiminnoistamme liittyy ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Olemme tunnistaneet toimialakohtaiset toiminnot ja palvelut, jotka ovat EU:n taksonomialuokittelussa vähähiilisiä tai edistävät hiilineutraaliin talouteen siirtymistä vuoteen 2050 mennessä tai molempia.

Lue lisää vuosikatsauksesta

Vastuullista kumppanuutta

Yritysten vastuullisuus ja kestävä kehitys edellyttävät entistä tiiviimpää yhdessä tekemistä. L&T ja Neste ovat pitkään tehneet monipuolista yhteistyötä, joka on vuosien saatossa kehittynyt strategiseksi kumppanuudeksi.

 

”Etsimme keinoja, joilla kumpikin osapuoli pystyy toimimaan entistä vastuullisemmin ja pienemmällä hiilijalanjäljellä”, sanoo Neste Marketing & Services -liiketoiminnan asemaverkostostosta vastaava johtaja Katri Taskinen.

Lue lisää L&T:n ja Nesteen yhteistyöstä

Strategia

Lassila & Tikanoja on luomassa ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjuntaan ja edistämässä korjausliikettä kestävään talouteen. Teemme kiertotaloudesta totta ja autamme asiakkaitamme heidän vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa. Tarkastelimme ja päivitimme strategiamme syksyllä 2021. ”Kiertotalouden toiminnanjohtaja”-strategia ohjaa toimintaamme strategiakaudella 2022–2026.

Lue lisää vuosikatsauksesta

eMue2UANlQA

Katsaus toimialoihin

Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintasegmenteissä. Liikevoitto parani Ympäristöpalveluissa, Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa. Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevoitto heikkeni vertailukaudesta.

Lue lisää vuosikatsauksesta

Lassila & Tikanoja Kiertoradalta kiertotalouteen -video

Vastuullisuus

Lassila & Tikanojan strategiassa vastuullisuus on entistäkin vahvemmin toimintamme keskiössä. Pitkän aikavälin tavoitteemme ovat yhdistelmä vastuullisuustavoitteita sekä taloudellisia tavoitteita. Vastuullinen toimintatapa kuuluu erottamattomasti L&T:n strategiaan, liiketoimintaan ja jokapäiväiseen työhön.

Lue lisää vuosikatsauksesta

Vuoden 2021 raporttikokonaisuus